Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Projekt „Smart schools for smart age”

 Projekt „Smart schools for smart age”


Główne cele tego projektu to:


1) Zwiększenie motywacji uczniów i pomoc w uzyskaniu lepszych wyników w szkole (matematyka, język angielski, informatyka)


2) Praca nad miękkimi umiejętnościami uczniów, takimi jak technologie informacyjno-komunikacyjne, praca zespołowa, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów.


3) Zwiększenie zainteresowania uczniów innymi krajami i kulturami oraz ułatwienie im akceptowania różnorodności.


4) Nauka wartości, samodzielnego myślenia, pracy zespołowej i świadomości społecznej.


5) Tworzenie spójności między różnymi krajami europejskimi.


W projekcie „Smart schools for smart age” biorą udział następujące kraje: Polska, Portugalia, Litwa, Turcja, Bułgaria. 

 

rys

Logo programu - zwycięski projekt opracowany na konkurs przez uczniów z Turcji

 

POCZĄTEK DZIAŁAŃ 

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Smart schools for smart age”. Projekt ten będzie trwał dwa lata. Jego realizacja rozpoczęła się 01.09.2018 r., a zakończy się 31.08.2020 r.

Pierwsze działania, jakie zostały podjęte w związku z rozpoczęciem tego projektu w naszej szkole to dokładne zpoznanie się z dokumentacją tego projektu, jego zadaniami i celami oraz podanie do wiadomości tego faktu wszystkim nauczycielom na Radzie Pedagogicznej. Zostały przedstawione zadania jakie będą podjęte w trakcie realizacji tego projektu i podzielone pomiędzy nauczycieli, którzy wyrazili chęć do współpracy i pomocy. Został ustalony plan działań na najbliższe kilka miesięcy.

Następnym krokiem było rozpowszechnienie tego projektu i rozbudzenie zainteresowania nim wśród uczniów, ich rodziców i w środowisku lokalnym. W związku z tym, została utworzona specjalna zakładka na stronie internetowej szkoły pod nazwą Corner Erasmus+, na której przedstawione zostały wszelkie informacje dotyczące tego projektu - partnerzy, czas trwania, cele, główne działania i oczekiwane wyniki.

Po spotkaniu z uczniami nastąpiła rekrutacja uczniów, którzy wyrazili chęć do udziału w projekcie. Uczniowie otrzymali deklaracje, które musieli uzupełnić wspólnie z rodzicami. Utworzona grupa projektowa spotykała się raz w tygodniu w każdy piątek. Na spotkaniach omawiane były sprawy dotyczące realizacji zadań projektu. Odbyły się również szkolenia korzystania z programu Powtoon w celu wykonania prezentacji o naszej szkole. Uczniowie wykonali plakaty, które zawierały najważniejsze informacje dotyczące krajów uczestniczących w tym projekcie: Turcja, Portugalia, Bułgaria, Litwa i Polska. W szkole wśród wszystkich uczniów ogłoszony został konkurs na logo projektu. Logo uczniów, które zajęło pierwsze, drugie i trzecie miejsce zostało podane do konkursu na logo projektu. Ostateczny, rozstrzygający konkurs na główne logo projektu odbyło się na spotkaniu w Turcji.  

Relację z konkursu można przeczytać TUTAJ

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na logo dostępny w plikach do pobrania (poniżej)

 

Następnym krokiem był wybór pięciu uczniów, którzy mieli jechać na pierwsze spotkanie do Turcji. Przy wyborze uczniów na wyjazd brana była pod uwagę ich znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się technologią komputerową, zwłaszcza gdy chodziło o przygotowanie, a następnie przedstawienie prezentacji o Polsce (historii, kulturze i tradycji), o Sulmierzycach i naszej szkole oraz ocena ucznia z zachowania.

Data wyjazdu do Turcji została ustalona w dniach 6-11 stycznia 2019r. Na kilka tygodni przed wyjazdem wybrana grupa uczniów intensywnie przygotowywała się poprzez wykonanie prezentacji, zapoznanie się z miejscem pobytu, kulturą i tradycją tego kraju. Odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym zostali oni poinformowani o szczegółach wyjazdu. 

Zapowiedź wyjazdu można przeczytać TUTAJ

 

PIERWSZY WYJAZD - TURCJA  

W dniach 6-11 stycznia 2019 roku pięcioro uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach - Klaudia Grenda, Aleksandra Kurzawa, Zuzanna Zielezińska, Adam Matyba i Franciszek Pora oraz dwóch opiekunów – pani Beata Koprowska i pani Marzanna Stawowy wzięło udział w pierwszym spotkaniu w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus+, pod nazwą: „Smart school for smart age.” Spotkanie to odbyło się w mieście Samsun, w północnej części Turcji, w szkole Ugur Okullari. Wraz z przedstawicielami z Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Litwy, Portugalii, Bułgarii i Turcji. 

fot  

Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań modułowych podjętych w ramach programu Erasmus Plus oraz zaprezentowanie przygotowanych wcześniej materiałów przez wszystkich uczestników krajów partnerskich. Zostały omówione zadania, które były podjęte na początku projektu. Następnie, przez głównego koordynatora naszego projektu - Rui Santos, zostały przedstawione, omówione i wspólnie z pozostałymi przedstawicielami grup zaplanowane działania na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w Bułgarii w maju 2019r. 

Uczniowie z Portugalii przeprowadzili warsztaty na których zaprezentowali możliwości wykorzystania technologii komputerowej (ICT) na lekcjach matematyki i literatury. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez głównego koordynatora projektu, które miały za zadanie zapoznanie nauczycieli z możliwościami korzystania z Edmodo tool na lekcjach oraz z innch programów komputerowych np. (Kooth, Kahoot, GeoGebra, Radial, Zoho, itp.), które mają za zadanie pomóc nauczycielom w przeprowadzaniu atrakcyjnych lekcji ułatwiających uczniom przyswajanie nowych partii materiału i ich utrwalanie.

Każda grupa uczestników miała możliwość przedstawienia własnych prezentacji, które zawierały najważniejsze informacje dotyczące ich kraju, miejsca w którym mieszkają, szkoły oraz ich narodowej historii, kultury i tradycji.

Aspektem kulturowym objętym programem mobilności były wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi w Samsun. Program zwiedzania obejmował: między innymi zwiedzanie Panoramy 1919, Muzeum Canik zabawek, Muzeum Gazi, Port w Samsun i innych historycznych miejsc tego miasta. 

Spotkanie w Samsun zakończyło się sukcesem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nastąpiła bardzo pożyteczna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Młodzież nawiązała nowe kontakty i przyjaźnie z uczniami i ich rodzinami. Uczniowie mieli okazję poznania nowego kraju jego historii, kultury i tradycji. Był to czas nauki a także dobrej zabawy. Uczniowie w sposób naturalny mogli doskonalic język angielski uczestnicząc w różnych sytuacjach z życia codziennego, nabywać umiejętności rozumienia zachowań i postępowania ludzi innych kultur.  

Relację z pobytu w Turcji można przeczytać TUTAJ  oraz w e-magazynie  TUTAJ  (po wpisaniu hasła: smart3)

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć TUTAJ

  

Kolejne spotkanie, jakie odbędzie się w terminie 5-11 maja br. w Bułgarii będzie poświęcone lekcjom matematyki, które mają być przygotowane i zaprezentowane przez uczniów.  

Tematy lekcji mogą dotyczyć liczb, geometrii, twierdzenia Pitagorasa i równań. Wybierając taką tematykę lekcji z matematyki nauczyciele brali pod uwagę potrzeby uczniów. Zajęcia te mają przyczynić się do lepszego zrozumienia pewnych partii materiału przez uczniów i uzyskania przez nich lepszych końcowych wyników w nauce. 

 

DRUGI WYJAZD - BUŁGARIA 

W dniach 2-8 maja br. roku sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach wraz z opiekunami wzięło udział w drugim spotkaniu w ramach partnerskiego projektu programu Erasmus+ „Smart school for smart age.” 

 fot

Spotkanie to odbyło się w mieście Dobrich, w północno – wschodniej części Bułgarii, w szkole Sportno Uchilishte G.S Rakowski. Wraz z przedstawicielami z Polski w realizacji zadań uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Litwy, Portugalii, Bułgarii i Turcji.

Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań modułowych podjętych w ramach programu Erasmus Plus oraz zaprezentowanie przygotowanych wcześniej materiałów przez wszystkich uczestników krajów partnerskich. Przedstawiono również, a następnie omówiono z przedstawicielami grup działania na przyszłe spotkanie, które odbędzie się na Litwie w czerwcu tego roku (przygotowanie lekcji i warsztatów z literatury i religii z wykorzystaniem technologii komputerowej).

Oprócz spotkań roboczych delegacje miały również okazję uczestniczenia w prezentacjach przygotowanych przez uczniów szkoły goszczącej, a także w wycieczkach mających na celu zapoznanie z głównymi atrakcjami turystycznymi okolicy.

Spotkanie w Dobrich było bardzo dobrym doświadczeniem dla wszystkich uczestników spotkania. Wymiana doświadczeń była bardzo interesująca i pożyteczna. Uczniowie nawiązali nowe kontakty i przyjaźnie z uczniami i ich rodzinami. Mieli też okazję poznania nowego kraju, jego historii, kultury i tradycji. Dla wszystkich był to bardzo ekscytujący czas na naukę, a przy okazji także okazja dobrej zabawy. Uczniowie w sposób naturalny doskonalili język angielski uczestnicząc w różnych sytuacjach z życia codziennego, nabywali umiejętności, rozumienia zachowań i postępowania ludzi innych kultur.  

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć TUTAJ 

Relację z pobytu w Bułgarii można przeczytać  TUTAJ

Relację w języku angielskim można przeczytać w internetowym wydaniu szkolnej gazetki  TUTAJ  (po wpisaniu hasła: smart), a także w e-magazynie TUTAJ (po wpisaniu hasła: smart1)

 

TRZECI WYJAZD - LITWA

W dniach 2-8 czerwca br. sześć uczennic z klas VII SP oraz III gimnazjum wraz z panią dyrektor Beatą Koprowską oraz nauczycielką języka angielskiego - panią Marzanną Stawowy przebywało na Litwie na trzecim spotkaniu w ramach partnerskiego Programu Erasmus+ "Smart school for smart age".

fot 

Relację z wyjazdu można obejrzeć  TUTAJ

Relację w języku angielskim można przeczytać w e-magazynie  TUTAJ  (po wpisaniu hasła: smart2)

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć  TUTAJ

 

CZWARTE SPOTKANIE - POLSKA  

W dniach 22-28 września 2019 r., w ramach realizacji projektu „Smart schools for smart age” w programie Erasmus+, szkoła nasza gościła uczniów i nauczycieli z Portugalii, Turcji, Litwy i Bułgarii.

fot

Wystąpiliśmy w roli gospodarzy starając się pokazać gościom nasz kraj, nasze rodzinne miasto Sulmierzyce i naszą szkołę. Uczniowie mieli również okazję spędzić kilka dni w naszych polskich rodzinach poznając polską kulturę, tradycje i polskie zwyczaje.
Uczniowie biorąc udział w zajęciach i warsztatach, podnieśli swoje kompetencje językowe i komputerowe. Poszerzyli swoją wiedzę poznając poetów innych krajów. Ucząc się tolerancji i otwartości na świat uczniowie uczestniczyli w warsztatach poznając inne religie. Partycypując w warsztatach uczniowie mogli również rozwijać swoje zdolności artystyczne.

Relację z pobytu zagranicznych Gości można przeczytać  TUTAJ

Zdjęcia z kolejnych dni spotkania można obejrzeć  TUTAJ

  

TERMIN OSTATNIEGO SPOTKANIA: 

- Portugalia - czerwiec 2020

 

 

ERASMUS DAY 

W czwartek - 10 października br. nasza szkoła wraz z całą Europą świętowała Dni Erasmusa. 

plakat

 

Relację z obchodów przeczytasz TUTAJ

Zdjęcia z Erasmus Day obejrzysz TUTAJ

 

SZKOLNY KONKURS BOOKTRAILER FILM

10 lutego 2020 r. ogłoszono szkolny konkurs "Booktrailer Film" na  krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę (regulamin konkursu w plikach do pobrania poniżej).