Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

9.02.2021 - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnąca liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.

fot1

Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.

Uczniowie powinni również wiedzieć, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.


Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

fot2 

Podstawowe formy cyberprzemocy to:

- nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci,

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie np. przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów,

- podszywanie się w sieci pod cudzą tożsamość.

 

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in:

poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i MMS.

 

Cyberprzemoc a „tradycyjna” przemoc rówieśnicza

Specyficzny dla cyberprzemocy, w porównaniu z przemocą „tradycyjną” jest wysoki poziom anonimowości sprawcy (a przynajmniej jego przekonanie o własnej anonimowości). Ponadto traci na znaczeniu klasycznie rozumiana siła, mierzona cechami fizycznymi sprawcy, a o przewadze nad ofiarą decyduje biegłość, z jaką sprawca posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Charakterystyczna dla cyberbullingu jest również szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Kompromitujące zdjęcia, filmy lub informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką karierę, są wielokrotnie powielane, a ich całkowite usunięcie – zazwyczaj niemożliwe. 

Istotną cechą cyberprzemocy jest również szeroki repertuar form krzywdzenia, rosnący wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefonii komórkowej. Ponieważ cyberprzemoc nie zostawia widocznych śladów, zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców lub nauczycieli w porównaniu z przemocą klasyczną. Przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest również słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz częste bagatelizowanie problemu.

 

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?

- dbać o prywatność swoich danych osobowych,
- nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny),
- chronić swoje hasła i loginy,
- nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów,
- nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi!!!

 

Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?

- traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.),
- nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić,
- zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,
- nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

 

Jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy?

- konsekwencje "szkolne" - nagana, wezwanie do szkoły rodziców, obniżenie oceny zachowania, możliwość przeniesienie do innej szkoły,
- odpowiedzialność karna (w sytuacjach łamania prawa, np.: stosowania gróźb karalnych, publikowania nielegalnych treści, zniesławienia).


Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

- nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci,
- zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy,
- informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,

Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?

- nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
- domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli,
- natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,
- zachować dowody cyberprzemocy,
- interweniować u dostawców usług internetowych,
- szukać profesjonalnej pomocy.

 

ZAPAMIĘTAJCIE!

Nawet pozornie śmieszna lub błaha sytuacja może doprowadzić ofiarę przemocy rówieśniczej do cierpienia...

"Niewinne” intencje nie są wytłumaczeniem i nie zwalniają z odpowiedzialności za przemoc!!!

info