• Odwiedziło nas: 1178368 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

UKS „Sulmierczyk”

Jesteś tu: » Strona główna » UKS „Sulmierczyk”

     
Uczniowski Klub Sportowy „Sulmierczyk” powstał w 1996 roku przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Obecnie jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież z terenu Miasta Sulmierzyc, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statutem.

fot1
Celem Klubu jest:

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;

2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;


fot2     fot3     fot4

 

fot5          fot6          fot7
 

3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;


fot8     fot9

 

4. prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz LA dla przygotowania uczniów do udziału w w/w imprezach i godnego reprezentowania szkoły;


fot10     fot11    

5. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

7. prowadzenie edukacji w zakresie bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych oraz organizowanie (w miarę możliwości finansowych) nauki pływania dla uczniów klas szkoły podstawowej;

8. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;


fot12     fot13

9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.


Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem i Radą Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. UKS opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów i sponsorów.Prezesem UKS „Sulmierczyk” jest Hubert Wronek - nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl