• Odwiedziło nas: 1178387 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

 

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach dysponuje 17 klasopracowniami (w tym dwoma pracowniami komputerowymi) oraz salą gimnastyczną.

  

fot1   fot2 

 

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

fot.3   fot.4

 

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w SP prowadzone są zespoły wyrównawcze oraz liczne kółka zainteresowań. Działa chór szkolny uświetniający uroczystości szkolne, kościelne i miejskie. Funkcjonuje kółko teatralne, zespół taneczny „OdNoWa” oraz trzy Uczniowskie Kluby Sportowe: „Sulmierczyk”, "Olimpijczyk" (zapasy) i "Shodan" (karate).

 

fot.5   fot

 

fot   fot

 

Uczniowie SP z sukcesami biorą udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

 

fot   fot

 

Szkoła:

- dba o rozwój patriotyzmu swoich wychowanków poprzez włączanie się w obchody świąt narodowych;

 

fot   fot

 

- bierze czynny udział w rozwijaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez coroczne uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”, obchody Dnia Ziemi oraz zbiórki surowców wtórnych;

 

fot.11   fot.12

 

- przeciwdziała współczesnym zagrożeniom poprzez podejmowanie działań profilaktycznych;

 

fot.13   fot

 

- propaguje aktywne sposoby spędzania czasu wolnego poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, Szkolnego Dnia Sportu oraz licznych krajoznawczych wycieczek klasowych;

 

fot   fot

 

- integruje środowisko uczniowskie poprzez organizację ciekawych imprez szkolnych i międzyszkolnych;

 

fot   fot

 

fot   fot

 

fot   fot


- integruje społeczność lokalną poprzez organizację imprez środowiskowych i festynów dla swoich wychowanków i ich rodzin;

 

fot   fot

  

- aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów;

 

fot.21   fot.22

 

- rozwija samorządność uczniowską;

 

fot.23   fot.24

 

- rozwija empatię i uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka poprzez działalność szkolnego koła Caritas oraz angażowanie uczniów do udziału w corocznych akcjach dobroczynnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, charytatywne zbiórki surowców wtórnych);

  

fot   fot

 

- stoi na straży przestrzegania praw ucznia/praw człowieka;

  

fot.27

 

- zapewnia opiekę medyczną oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną i logopedyczną;

- bierze udział w projektach edukacyjnych i programach tematycznych; 


P1     P2

 

P3     P4

 

P5     P6 

 

- dba o bazę materialną poprzez pozyskiwanie środków na remonty i zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych.

   

 

Kadra:

 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza jest mgr Beata Koprowska.

  

fot.dyr.

 

Funkcję Wicedyrektora pełni mgr Jowita Koczorowska – Ossowska.

  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 302 uczniów (262 do szkoły podstawowej i 38 do 2 oddziałów gimnazjum). Pod opieką SP znajdują się również 2 uczennice niepełnosprawne, z którymi prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w domu.

Kadra pedagogiczna liczy 33 nauczycieli. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi.

  

Opracowanie: szkolnastrona.pl