• Odwiedziło nas: 1150033 osób
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 223 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Czwartek,

2018-11-15

Imieniny:

Amielii, Idalii

Umiem pływać

Jesteś tu: » Strona główna » Umiem pływać

 

We wrześniu 2016 roku ZSP przystąpił do programu "UMIEM PŁYWAĆ - nauka pływania uczniów szkoły podstawowej w Sulmierzycach".


logo

 

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

 

Główne cele projektu:


- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,


- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,


- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,


- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,


- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),


- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,


- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.


Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami WF. Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.


Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.


Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.


Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.


Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skuteczną metodą ich zapobiegania jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych, na co autorzy projektu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.


 

W programie "UMIEM PŁYWAĆ" uczestniczyło 50 uczniów ZSP z klas IIISP. Pierwszy wyjazd na zajęcia na krotoszyńską krytą pływalnię „WODNIK” odbył się 13 września br.


1   2


3   4


5   6

 

Program obejmował 10 cotygodniowych, 2-godzinnych wyjazdów na basen, podczas których prowadzone były zajęcia z nauki pływania. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i przejazd na zajęcia wraz z dodatkowym ubezpieczeniem oraz lekcje prowadzone przez profesjonalnych instruktorów.

 

Koszt realizacji programu wyniósł 10.600 zł. W połowie sfinansowało go miasto Sulmierzyce, które otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 5.300 zł.


Projekt trwał do 27 listopada 2016r.Opracowanie: szkolnastrona.pl