• Odwiedziło nas: 1178304 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (2013 - 2015)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (2013 - 2015)


W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach uczestniczył w projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.


logo


NOWOCZESNY PROJEKT EDUKACYJNY


W ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” ponad 9000 uczniów z 226 wielkopolskich szkół podstawowych stworzyło zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy naszego województwa.


Projekt był wynikiem współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Stał się interdyscyplinarną przygodą naukową, która pomogła uczniom połączyć wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody i języka polskiego – z rozwojem ich kompetencji interpersonalnych.


CELE PROJEKTU


Głównym celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” było wdrożenie w wybranych szkołach podstawowych województwa programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Projekt trwał dwa lata. Podczas każdej edycji 20 uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (w 4 pięcioosobowych zespołach) zajmowało się najciekawszymi i najwybitniejszymi postaciami danej gminy – zarówno historycznymi, jak i żyjącymi obecnie. Uczniowie stworzyli na temat wybranej osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Zbiorczym efektem pracy wszystkich zespołów projektowych jest Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.cdew.pl. Wpisy stworzyły swoistą „mapę Wielkopolan”, opisanych ze względu na ich miejsce urodzenia.


Encyklopedia ma wszystkie funkcjonalności ułatwiające przeglądanie i poznawanie treści. Każdej z postaci została poświęcona osobna mikro-strona, a nawigację ułatwia wyszukiwarka treści oraz interaktywna mapa Wielkopolski, pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie województwa i otwieranie wpisów autorstwa uczniów poszczególnych gmin.


DRZWI DO PRZESTRZENI CYFROWEJ


Kolejnym istotnym celem projektu było wyposażenie placówek uczestniczących w projekcie w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim uczniom. W każdej szkole powstało laboratorium projektowe z laptopami i tabletami, oraz szkolna serwerownia, a cały budynek został objęty siecią bezprzewodową, zapewniającą dostęp do Internetu, zasobów szkoły oraz zasobów serwerowni regionalnej.


CYFROWA ENCYKLOPEDIA W LICZBACH


9 040 uczniów zaangażowanych w projekt


1 808 projektów uczniowskich, tworzących Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan


1 130 urządzeń przenośnych dla szkół (laptopy i tablety)


452 nauczycieli gotowych do prowadzenia zajęć metodą projektów


226 wielkopolskich szkół wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną i włączonych do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego


50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektów dla każdego ucznia


20 zespołów uczniowskich nagrodzonych w konkursie na projekty


1 Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan, od początku do końca tworzona przez uczniów


REALIZACJA PROJEKTU


Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:


- Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


- Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


- Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt trwał do 30 czerwca 2015 roku.


Opiekunkami projektu na terenie ZSP były panie: Kamila Chojecka i Monika Ignasiak, pod kierunkiem których uczniowie ZSP stworzyli 8 biogramów wybitnych sulmierzyczan.


Pod opieką pani Kamili przedstawiono: Sebastiana Fabiana Klonowicza, Adama Bronisława Ciechańskiego, Leona Piątka i Stanisława Gierszewicza, natomiast pod opieką pani Moniki: Eugeniusza Ratajczaka, Waleriana Koniecznego, Leonarda Świderskiego i Adama Słowińskiego. Efekty wspólnej pracy można obejrzeć TUTAJ.


Opracowanie: szkolnastrona.pl