• Odwiedziło nas: 1178234 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Warto być dobrym (2011/12)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Warto być dobrym (2011/12)


W roku szkolnym 2011/12 Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach przystąpił do akcji "WARTO BYĆ DOBRYM".


fot


Akcja "Warto Być Dobrym" była największą, interdyscyplinarną kampanią edukacyjną w Polsce, kreującą u dzieci dobre postawy, uczącą poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiującą zachowania prospołeczne i wolontariat.

 

fot1


Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat wcześniej w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona została nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia.

 

fot2


Kampania ta realizowana była w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.


Cele akcji:


* Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.


* Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.


* Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

 

fot3


Głównym elementem akcji był konkurs skierowany do uczniów, który każda szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.

 

Inicjatorem przystąpienia do akcji sulmierzyckiej szkoły była Dyrekcja ZSP, zaś poszczególne działania koordynowali: pani Anita Poprawa, pani Anna Kierakowicz - Grzona oraz pan Tadeusz Kokot.


W związku z przystąpieniem do kampanii szkoła otrzymała od organizatora rower górski marki KROSS, który na zakończenie roku szkolnego miał trafić do jednego z uczniów oraz zestaw edukacyjnych programów multimedialnych AKADEMIA UMYSŁU, w skład którego weszły programy: PAMIĘĆ, KONCENTRACJA i SZYBKIE CZYTANIE. 


fot5


Działania rozpoczęły się w II półroczu. Na przełomie lutego i marca wychowawcy wszystkich klas ZSP zorganizowali lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu, podczas których przybliżali cele kampanii swoim uczniom, namawiając ich do podjęcia wyzwania i czynnego udziału w akcji. Przekazali dzieciom i młodzieży deklaracje uczestnictwa, za pomocą których uczniowie mieli podjąć zobowiązanie do czynienia dobra w 3 obszarach: pomocy drugiemu człowiekowi, zaangażowania w środowisko klasy, szkoły i społeczność lokalną oraz działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.


Marzec i początek kwietnia był czasem, w którym wypełnione przez uczniów i podpisane przez rodziców deklaracje wracały do wychowawców poszczególnych klas. Każda dziewczyna i każdy chłopak, którzy dostarczyli deklarację, automatycznie stawali się członkami szkolnego OKI Klubu, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być przykładem dla innych.


Do czynnego udziału w akcji przystąpiło 83 uczniów z klas I-III SP, 84 uczniów z klas IV-VI SP oraz 90 gimnazjalistówłącznie 257 osób, czyli blisko 85% społeczności ZSP!

 

Od kwietnia do czerwca młodzi wolontariusze - motywowani do działania przez swoich wychowawców - spełniali dobre uczynki. Część zadań realizowali samodzielnie, inne w grupach.


fot6     fot7


Pod koniec roku szkolnego uczniowie w każdej klasie wybrali reprezentanta, który został finalistą szkolnej edycji „Warto być dobrym”. Zaszczyt ten spotkał osoby, które w opinii swoich klas wykazały się największą aktywnością w czynieniu dobra.


fot8     fot9

 

fot10     fot11

 

Spośród finalistów - podczas specjalnego apelu podsumowującego akcję - została wylosowana Weronika Kot - uczennica klasy VSP, w której ręce podczas akademii kończącej rok szkolny 2011/12 trafił rower górski.


fot12     fot13

 

fot14     fot15

 

fot16     fot17
Opracowanie: szkolnastrona.pl