• Odwiedziło nas: 1178218 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń (2012/13)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń (2012/13)

 

W roku szkolnym 2012/13 Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach uczestniczył w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, ogłoszonym przez Fundację Państwo Obywatelskie.

logo


Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły uczestniczące w akcji miały do wykonania określone zadania:

1. Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna, itp.”.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..."

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić”.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"”.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy”.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Prezentacja mogła obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła, prowadzonego w formule e-learning przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Koordynatorem konkursu w ZSP była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Beata Lawrenz, a poszczególne zadania realizowało z uczniami wielu nauczycieli oraz pielęgniarka szkolna.

 

fot1     fot2

 

fot3     fot4

 

Zajęcia klasy IIb SP z panią pielęgniarką Barbara Trawińską na temat bezpiecznej zabawy.


fot5     fot6

 

fot7     fot8


Plakaty wykonane przez uczniów ZSP.

 

Realizacja zadań konkursowych została pozytywnie oceniona przez jury, co pozwoliło szkole zdobyć tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU „BEZPIECZNE SZKOŁY”.


certyfikat


Opracowanie: szkolnastrona.pl