• Odwiedziło nas: 1178209 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Szkoła bez przemocy (2010/11)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Szkoła bez przemocy (2010/11)

 

Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach w roku szkolnym 2010/2011 przystąpił do V edycji programu społecznego „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”.


Celem Programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.


fot1


Program „Szkoła bez przemocy” opiera się na założeniu, że szkoła jest systemem społecznym, w którym agresji i przemocy można przeciwdziałać przede wszystkim przez współpracę między uczestnikami społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców) oraz poprzez wprowadzenie określonych wzorów zachowań i standardów funkcjonowania szkoły jako instytucji.
Standardy, jakie powinna spełniać szkoła, znajdują się w Kodeksie „Szkoły bez przemocy”. Kodeks definiuje wartości i normy postępowania oraz zawiera warunki, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

Badania wykazały, że przemoc i zachowania agresywne wśród młodych ludzi są bardzo często konsekwencją nudy oraz źle wykorzystywanego wolnego czasu.


Przystępując do Programu szkoła włączyła się w zapobieganie temu zjawisku, poprzez zaangażowanie uczniów do aktywniejszego udziału we wszystkich działaniach organizowanych na terenie ZSP. Uczniowie mieli okazję wykazać się udziałem w zbiórkach i wolontariackiej pomocy na rzecz potrzebujących. Brali udział w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, tanecznych, muzycznych), w kołach zainteresowań oraz imprezach rozrywkowych na terenie szkoły. Mogli również korzystać ze szkolnej świetlicy.


Spełniając standardy kodeksu „Szkoły bez przemocy” Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach pragnął wspólnie z nauczycielami i rodzicami zdobyć CERTYFIKAT SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.


Koordynatorkami „Szkoły bez przemocy” w ZSP zostały panie: Stanisława Szymanowska (SP) i Beata Szulc (PG).

 

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie, nauczyciele, a także rodzice angażowali się w różne akcje, zadania, projekty i programy, realizowane na terenie szkoły. Było to szczególnie istotne dla dzieci i młodzieży, bowiem – jak wykazują badania - przemoc i zachowania agresywne wśród młodych ludzi są bardzo często konsekwencją nudy oraz źle wykorzystywanego wolnego czasu. Dlatego w ZSP każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie ofertę, która korespondowała z jego zainteresowaniami, a jednocześnie wypełniała mu wolny czas. Uczniowie mając do wyboru całą gamę różnorodnych zajęć, mogli dobrowolnie i bez żadnego przymusu przystąpić do działania i realizować to, co im najbardziej odpowiadało. Nikt nie był zmuszany do żadnej aktywności, bo przecież zmuszanie to także rodzaj przemocy. Trzeba przy tym stwierdzić, że uczniowie zawsze bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.


Programy i projekty realizowane w roku szkolnym na terenie ZSP:


- prozdrowotne („Trzymaj Formę”, „Bądźmy zdrowi, więc działamy”)
- antynikotynowe („Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”)
- wychowanie komunikacyjne (karta rowerowa i motorowerowa, „Klub Bezpiecznego Puchatka”)
- Szkoła z Klasą .2.0;
- Szkoła z prawami dziecka ;
- Szkoła humanitarna;
- „Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie”;
- „Śladami przeszłości”;
- „Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie UE?”;


Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:


- koła przedmiotowe (j. angielskiego, biologiczne, informatyczne);
- zajęcia praktyczne (techniczne, dekoratorskie, plastyczne);
- zajęcia sportowe (SKS dla dziewcząt i chłopców, gimnastyka korekcyjna, karate);
- zajęcia taneczne (zespół taneczny „OdNoWa”);
- chór szkolny;
- harcerstwo;
- Samorząd Uczniowski;


Zajęcia pozaszkolne:


- muzyczne (orkiestra dęta, zespół fletowy, ognisko muzyczne „Mezzoforte” - przy SDK, zespół gitarowo – wokalny przy parafii NMP);
- świetlica socjoterapeutyczna;
- koło modelarskie;
- młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców przy OSP;
- zapasy.


Ponadto szkoła roztaczała nad swoimi uczniami szeroko rozumianą opiekę w zakresie:


- dydaktyki (zajęcia wyrównawcze; korekcyjno-kompensacyjne; przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów; indywidualne (praca z uczniem zdolnym / praca z uczniem słabym); zajęcia logopedyczne; gimnastyka korekcyjna);
- wychowania (zajęcia wychowawcze, pomoc psychologiczna);
- działalności opiekuńczej (świetlica szkolna; obiady; „Szklanka mleka”; „Owoce w szkole”; herbata w okresie zimy; sklepik szkolny).


Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców do wielu działań włączały się lokalne instytucje i organizacje (MOPS; Urząd Miasta; Policja; Muzeum Ziemi Sulmierzyckiej; Sulmierzycki Dom Kultury; Miejska Biblioteka; Towarzystwo Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej; Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy; Klub „Ceramik’ Krotoszyn; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Ośrodek Zdrowia; Akcja Katolicka).


Wszystkie działania podejmowane w całym roku szkolnym – liczne akcje, imprezy czy też obchody różnorodnych świąt, wpisywały się w proces starań o uzyskanie certyfikatu „Szkoły bez Przemocy”. Działania te z jednej strony rozwijały pozytywne cechy charakteru i aktywizowały uczniów w różnych sferach życia, z drugiej – organizując w pożyteczny sposób czas wolny – zapobiegały nudzie i wynikającym z jej skutków potencjalnym działaniom destrukcyjnym. Ich znaczenia nie można zatem przecenić.


DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:


ZBIÓRKI:


- ekologiczne (surowce wtórne):
· makulatura, puszki aluminiowe (SU);
· baterie – 4977 szt. (Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy);


- dla osób potrzebujących:
· nakrętki – akcja „Pomagamy Gabrysiowi” (PCPR Krotoszyn);
· zabawki, przybory szkolne, słodycze (dla dzieci z terenów popowodziowych);
· środki opatrunkowe w ramach akcji: „Opatrunek na ratunek” (SU dla Fundacji Redemptoris Missio);
· zbiórki pieniężne (WOŚP – zebrano 4.890,15 zł), „Góra Grosza” (zebrano 113,53 zł);


- dla zwierząt:
· karma, koce w ramach akcji „Miska dla schroniska” (Schronisko dla zwierząt - Krotoszyn);
· kasztany (Nadleśnictwo – Krotoszyn);


WAŻNE WYDARZENIA I IMPREZY (z udziałem uczniów, nauczycieli oraz rodziców):


- obchody świąt narodowych (udział uczniów w uroczystościach miejskich):

· rocznica wybuchu II wojny światowej;
· Narodowe Święto Niepodległości;
· Święto Konstytucji 3 Maja;


- całoroczna opieka uczniów nad miejscami pamięci narodowej (pomniki i groby osób zasłużonych dla miasta);


- profilaktyka:

· realizacja szkolnego programu profilaktyki „Uśmiechnięta szkoła”;
· spektakle profilaktyczne dot. współczesnych zagrożeń (uzależnień, agresji i przemocy);


- współpraca z Rodzicami (Rada Rodziców przy ZSP):

· otwarcie wiaty rowerowej sfinansowanej ze środków RR;
· organizacja przez RR „Wieczorku andrzejkowego” (dochód przeznaczony na wyposażenie klasopracowni plastyczno - muzycznej)
· współorganizacja festynu rodzinnego pod hasłem: „Na majówkę razem z mamą, razem z tatą” (dochód jw.);
· zawsze czynny udział Rodziców we wszystkich działaniach i imprezach ogólnoszkolnych i klasowych;


- turystyka, krajoznawstwo, udział w wydarzeniach kulturalnych:

· wycieczki autokarowe, rowerowe i piesze;
· ogniska, pikniki;
· wycieczki do teatrów, kin, muzeum ;
· wyjazdy na basen i bajkolandu;
· spotkania i wyjazdy integracyjne;


- sport w szkole (działalność UKS „Sulmierczyk”):

· organizacja międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora ZSP;
· zawody szkolne w ramach całorocznego międzyklasowego turnieju sportowego pod hasłem: „Sport i zdrowie zawsze w zgodzie”;
· wyjazdy na międzyszkolne – miejskie i powiatowe zawody sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, LA);
· organizacja sportowych mikołajek i Szkolnego Dnia Sportu;


- działalność artystyczna (chór szkolny, zespół taneczny „OdNoWa”):

· występy podczas szkolnych uroczystości i szkolnego festynu rodzinnego;
· udział chóru w VI Święcie Pieśni w Ostrowie Wlkp.;
· koncerty chóru szkolnego (świąteczny koncert w SDK; koncert pastorałek dla Szkolnej Rady Rodziców; dobroczynny koncert Akcji Katolickiej dla niepełnosprawnych dzieci z Sulmierzyc; koncert kolęd w kościele św. Piotra i Pawła w Krotoszynie);


- imprezy szkolne:

· akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klas pierwszych SP;
· „Sprzątanie świata”;
· szkolne obchody Dnia Chłopca;
· Tydzień Języków Obcych;
· dyskoteka adrzejkowa;
· szkolne Mikołajki;
· szkolna wigilia - klasowe spotkania świąteczne i jasełka bożonarodzeniowe;
· Dzień Patrona Szkoły;
· karnawałowa dyskoteka i bal przebierańców;
· Szkolny Dzień Języka Ojczystego;
· szkolne Walentynki;
· „Słodki tłusty czwartek”;
· szkolne obchody Dnia Kobiet;
· powitanie wiosny;
· szkolny konkurs talentów;
· Szkolny Tydzień Zdrowia pod hasłem: „Wiosną stawiam na zdrowie”;
· szkolne obchody Dnia Ziemi;
· szkolny festyn rodzinny pod hasłem: „Na majówkę razem z mamą, razem z tatą”;
· szkolne obchody Dnia Matki;
· Dzień Dziecka;
· Szkolny Dzień Sportu.

Oprócz w/w imprez zorganizowano – w ramach założeń programu „Szkoły bez Przemocy”:


1. grudniowy Szkolny Tydzień Wolontariatu pod hasłem: „Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia”, którego celem było:
- zachęcenie uczniów, rodziców i nauczycieli do bezinteresownego udziału w akcjach na rzecz potrzebujących;
- kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec ludzi i zwierząt;
- zagospodarowanie czasu wolnego poprzez włączanie się w działania społeczne.

W Tygodniu Wolontariatu nauczyciele – wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze poświęcone rozpropagowaniu idei wolontariatu oraz zachęcali dzieci i ich rodziców do udzielania pomocy osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym. Dzięki temu wielu z nich pomogło w odśnieżaniu posesji, zakupach i pracach domowych takim osobom.Wszyscy włączyli się ponadto w zbiórkę przyborów szkolnych, książek, zabawek i słodyczy dla dzieci z terenów popowodziowych. Zebrane dary zostały następnie przekazane do szkoły w Jelczu – Laskowicach.

 

fot2     fot3

 

fot4


2. Szkolny Dzień bez Przemocy (15 VI)
W ramach obchodów w/w dnia uczniowie młodszych klas wykonali prace plastyczne - znaki „STOP PRZEMOCY”, które następnie zawieszono na korytarzach szkoły. Dzieci wzięły udział w akcji puszczania baniek na boisku szkolnym – symbolicznym wydmuchiwaniu złych emocji i zachowań. Ponieważ Dzień bez Przemocy połączony był z obchodami Szkolnego Dnia Sportu, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w rozgrywkach sportowych prowadzonych w duchu fair-play oraz propagować zasady kulturalnego, pozbawionego przemocy dopingu.

 

fot5     fot6

 

fot7     fot8

 

fot9     fot10


3. Dodatkowo przeprowadzono wśród uczniów badanie ankietowe, które wykazało, że uczniowie naszej szkoły w ciągu minionego roku nie byli ofiarami ani świadkami aktów przemocy. Dzieci czują się w szkole pewnie i bezpiecznie. Ponadto nie są anonimowe, gdyż wszyscy znają się i wiedzą, gdzie i do kogo w razie potrzeby zwrócić się o pomoc.


Po przeanalizowaniu wszystkich działań i zadań, którymi zajmowali się uczniowie, rodzice i nauczyciele w okresie trwania V edycji „Szkoły bez Przemocy” koordynatorzy programu stwierdzili, że uczniowie ZSP w całym roku szkolnym mieli tyle propozycji różnych zajęć, że nie mieli czasu na nudę , która jest główną przyczyną nieodpowiednich zachowań.


Wszyscy uważają, że Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach zasługuje na certyfikat „Szkoły bez Przemocy”. Każdy uczeń i każdy nauczyciel sulmierzyckiej szkoły ma swoją cząstkę w realizacji programu i jednocześnie satysfakcję z uczestniczenia w nim.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach otrzymały certyfikaty "SZKOŁY BEZ PRZEMOCY".


fot12


    fot11   

 

 

 

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl