• Odwiedziło nas: 1178396 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Szkoła humanitarna (2010/11)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Szkoła humanitarna (2010/11)

 

W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach nawiązał współpracę z Polską Akcją Humanitarną (PAH) Janiny Ochojskiej, włączając się w realizację programu „SZKOŁA HUMANITARNA”.


„Szkoła Humanitarna” była rocznym projektem edukacyjnym skierowanym do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jej celem było zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.


fot1     fot2

 

fot3     fot4

 

Udział w projekcie „Szkoła Humanitarna” dał szkole możliwość działania na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego świata, poprzez zaangażowanie w realizację projektu z zakresu edukacji globalnej. Udział w projekcie był także realizacją nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która wprowadziła elementy edukacji globalnej w programie nauczania szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Projekt „Szkoła Humanitarna” był ciekawą propozycją dla całej społeczności szkolnej, łączącą zdobywanie wiedzy z kształtowaniem postaw odpowiedzialności za świat, szacunku i otwartości na drugiego człowieka oraz umiejętności krytycznego myślenia i dostrzegania zależności pomiędzy różnymi aspektami życia.

Metoda projektu stworzyła okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę i przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawiło, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększyli swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.


fot5     fot6     fot7

 

fot8     fot9     fot10

W ramach projektu nauczyciele zostali zobowiązani do przeprowadzenia w każdej klasie co najmniej jednych zajęć na semestr. Oznaczało to, że wszyscy uczniowie zaznajomili się z co najmniej dwoma z kluczowych tematów z zakresu „szkoły globalnej”.

 

Realizację projektu w ZSP koordynował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panią Anitą Namysł i panem Piotrem Janickim.


 

12 października 2010 r. opiekunowie SU uczestniczyli w szkoleniu koordynatorów Polskiej Akcji Humanitarnej w Poznaniu.

 

W tym samym miesiącu zawiązał się w ZSP Klub Szkoły Humanitarnej zrzeszający sympatyków akcji. Zaraz też przystąpiono do działania, zgodnie z opracowanym na początku harmonogramem. Realizując główne cele projektu, zapoznano uczniów z głównymi założeniami PAH, uświadomiono im najistotniejsze współczesne zagrożenia dla środowiska naturalnego, przybliżono problemy uchodźctwa, a także wypracowano pojęcia związane z wolontariatem.


fot11


W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl zajęć zintegrowanych, godzin wychowawczych oraz lekcji języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum na następujące tematy:


- „Co by było gdyby? Świat bez Szkoły.” (klasy Iab SP)
- „Jak zmiany klimatu wpływają na nasze życie?” (klasy IIab i III SP)
- „Kim są uchodźcy?” (klasa IV SP)
- „A story about stuff” (klasy Vab i VIab)
- „Udział klasy w działaniach PAH. Woda- dwie skrajności” (klasy I-III gimnazjum).

 

Zwrócono ponadto uwagę uczniów na istotne z punktu widzenia PAH przedsięwzięcia związane z obchodami: Dnia Walki z AIDS (1 XII), Godziny dla Ziemi (27 III), Światowego Dnia Zdrowia (7 IV), Dnia Ziemi (22 IV) oraz Dnia Dziecka (1 VI).

 

fot12

 

fot13     fot14 

 

Klub Szkoły Humanitarnej stworzył szkolną biblioteczkę z literaturą i filmami na temat kluczowych zagadnień projektu oraz działalnością wolontariacką szkoły, przygotował prezentację dotyczącą wolontariatu, a także zorganizował i przeprowadził szkolny konkurs wiedzy o PAH.

 

fot15     fot16 

 

Cała szkoła brała czynny udział w działaniach o charakterze wolontariatu:


- „Pomoc dla Gabrysia” (cały rok szkolny)
- „Miska dla schroniska” (listopad 2010)
- „Góra grosza” (grudzień 2010)
- zbiórka pieniędzy i darów dla powodzian (grudzień 2010 - styczeń 2011)
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń 2011)
- „Opatrunek na ratunek” (maj 2011)

 

fot17     fot18

 

  fot19       fot20

 

fot21     fot22

 

fot23     fot24

 

fot25     fot26

 

fot27     fot28


Całoroczne działania na terenie ZSP zostały pozytywnie ocenione przez organizatora akcji – Polską Akcję Humanitarną i zaowocowały przyznaniem szkole certyfikatu SZKOŁY HUMANITARNEJ w czerwcu 2011 roku.

fot29Opracowanie: szkolnastrona.pl