• Odwiedziło nas: 1178217 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Sobota,

2019-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? (2010/11)

Jesteś tu: » Strona główna » ZAKOŃCZONE » Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? (2010/11)


W II półroczu roku szkolnego 2010/2011 młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach brała udział w projekcie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych:


Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?


fot1
Celem konkursu było:

– podniesienie poziomu wiedzy o członkostwie Polski w UE i o polskiej Prezydencji w Radzie UE;

– zaktywizowanie Polaków wokół tematu Prezydencji i nadanie nowego impulsu debacie europejskiej w Polsce;

– przekazanie informacji o roli i zadaniach państwa przewodzącego pracom Rady UE po zmianach wprowadzonych przez Traktat z Lizbony;

– zaprezentowanie priorytetów polskiej Prezydencji i korzyści z niej płynące dla Polski i Polaków;

– zaktywizowanie młodzieży i wzmocnienie ich poczucia sprawczości;

– zwiększenie umiejętności gimnazjalistów w zakresie ewaluacji własnych poglądów oraz krytycznego spojrzenia na własny zasób wiedzy.


Korzyści dla szkoły:

– poszerzenie wiedzy na temat polskiej Prezydencji;

– nieodpłatne materiały dydaktyczne i informacyjne;

– wykształcenie u młodzieży gimnazjalnej umiejętności krytycznego myślenia, uzasadniania własnych poglądów;

– kształcenie ich umiejętności współpracy w zespole;

– wzrost poczucia sprawczości u młodzieży gimnazjalnej.


Koordynatorem projektu na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach była nauczycielka WOS-u – pani Ewa Kargol – Stybaniewicz.


W styczniu 2011 ZSP przystąpił do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe „Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”.

26 lutego 2011 r. koordynator akcji uczestniczył w warszawskiej siedzibie STO w szkoleniu przybliżającym informacje na temat UE ze szczególnym uwzględnieniem prezydencji. Warsztaty miały również za zadanie pokazać zalety pracy metodą projektu.

 

W marcu wszyscy gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach WOS, podczas których uporządkowali wiadomości o Unii Europejskiej. Zajęcia w dużej mierze były prezentacją multimedialną, co w znacznym stopniu je uatrakcyjniło. Następnie, zachęceni do zgłębiania tematyki polskiej prezydencji , mieli możliwość powołania zespołów uczniowskich realizujących hasło konkursu. Uczniowie sami zaplanowali działania, ustalili harmonogram prac oraz przyjęli kontrakt wyznaczający ich działania, współpracę i sposoby prezentacji prac. Ostatecznie pracę ukończyły dwa zespoły złożone z uczennic klasy II i III.

Grupa I – 5 uczennic z III klasy gimnazjum. Zaplanowały i przeprowadziły wśród przedszkolaków zajęcia będące uzupełnieniem pracy nauczycieli przedszkola o UE. Położyły szczególny nacisk na polską prezydencję. Starały się wyjaśnić kluczowe kwestie dotyczące prezydencji. Spotkanie z dziećmi zakończyły zajęciami plastycznymi (kolorowanki dot. Poznania flag tria Polska, Dania, Cypr oraz zamalowanie literek wg wzoru i ułożenie hasła prezydencja).


fot2     fot3


Grupa II - 4 uczennice z klasy II gimnazjum. Zaplanowały przygotowanie prezentacji multimedialnej przybliżającej podstawową wiedzę na temat UE i polskiej prezydencji. Jej kształt uzależniły od wyniku badań sondażowych przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców miasta. Ankieta opracowana przez uczestniczki konkursu skierowana była do grupy 100 osób – wyniki są umieszczone w prezentacji. W związku z tym, że wg dziewcząt wiedza była na niskim poziomie przygotowały prezentację, w której znalazło się wiele podstawowych danych o UE i prezydencji. Publiczna prezentacja miała miejsce podczas obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Sulmierzycach 27 maja 2011 roku. Podczas Sesji obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy i zobowiązali się wykorzystać zaprezentowany materiał na swoich łamach. Prezentacja stanowiła odrębny punkt w programie sesji.

 

fot4     fot5

 

W konkursie – projekcie uczestniczyły:
Klasa II – Emilia Banasiewicz, Beata Milewska, Anna Stankiewicz, Adrianna Wyrembelska
Klasa III – Paulina Grzybek, Ewa Kowalska, Kamila i Martyna Łączewne, Gabriela Żyśko

2 czerwca 2011 r., na adres organizatora zostało przesłane sprawozdanie z prac zespołów konkursowych.

Obradujące w dniach 10-12 czerwca br. jury pod przewodnictwem Ewy Borgosz wyłoniło 14 szkół - laureatów konkursu „Jak najskuteczniej podnieść w środowiskach lokalnych świadomość Polaków o polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?” realizowanego przez STO przy wsparciu ze środków publicznych MSZ w ramach projektu „Polska Prezydencja w Radzie UE w II Połowie 2011”.
Jury było pod wielkim wrażeniem wszystkich nadesłanych prac. Ich bardzo wysoki poziom sprawił, że wyłonienie laureatów było niezwykle trudnym zadaniem. Biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria: zasięg oddziaływania na społeczność lokalną, różnorodność form przekazu, oryginalność pomysłów, udokumentowanie pracy metodą projektu, merytoryczną zawartość, spośród 58 nadesłanych prac wybrane i wyróżnione zostały projekty uczniów z 14 szkół. W konkursie wzięło udział około 800 uczniów z 58 polskich szkół.

Prace naszych uczennic nie zakwalifikowały się do finału, jednak nie uważamy tego czasu za stracony. Wszyscy, którzy bezpośrednio i pośrednio włączyli się do konkursu zyskali wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności.

 

(EK-S)


Opracowanie: szkolnastrona.pl