• Odwiedziło nas: 1137329 osób
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 251 dni

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: (62) 722-32-09

Email: zespolszkol@wp.pl

Czwartek,

2018-10-18

Imieniny:

Hanny, Klementyny

Nasz Absolwent

Jesteś tu: » Strona główna » Nasz Absolwent


"NASZ ABSOLWENT"

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

DLA KLASY III GIMNAZJUM

 

 

fot 

 

 

Program doradztwa zawodowego skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów. Jego głównym celem jest pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej oraz w opracowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. 


Program realizuje się na zajęciach godzin wychowawczych, najlepiej w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum. Zawiera on treści związane z poznawaniem siebie, świata zawodów oraz treści związane z planowaniem kariery zawodowej.Cel programu:

 

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej, jego dalsze losy.


Cele szczegółowe:


- pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnych zawodów,


- wskazanie czynników trafnego wyboru zawodu,


- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego,


- zapoznanie z kryteriami przyjęć do szkół średnich,


- kształtowanie umiejętności uniwersalnych, przydatnych w każdej pracy,


- wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,


- kształtowanie właściwej postawy wobec pracy.


Spodziewane efekty:

Uczeń:


- zna różne zawody, potrafi wymienić wymagania i przeciwwskazania do wykonywania określonego zawodu,


- wie, jakie są czynniki trafnego wyboru zawodu,


- potrafi rozpoznać swoje skłonności zawodowe na podstawie zainteresowań i uzdolnień,


- dostrzega ograniczenia, które mogą uniemożliwić mu zdobycie jakiegoś zawodu,


- zna znaczenie tzw. umiejętności kluczowych, niezbędnych w każdej pracy,


- orientuje się w sytuacji na regionalnym rynku pracy,


- wie, jaką szkołę wybrać, aby zdobyć wymarzony zawód,


- orientuje się w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego,


- wie, jakie szkoły średnie znajdują się w okolicy,


- zna warunki przyjęć do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych,


- potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez poszczególne szkoły,


- potrafi zaplanować swoja karierę zawodową.PLAN DZIAŁANIA: 

 


FORMY REALIZACJI:

 

 

Lekcje wychowawcze - tematyka:

- Grupy zawodowe.


- Samopoznanie podstawą trafnego wyboru zawodu.

 
- Czynniki trafnego wyboru zawodu.


- Ankieta skłonności zawodowych, test zainteresowań, ankieta uzdolnień, kwestionariusz umiejętności, typ osobowości a grupa zawodowa, temperament, stan zdrowia.


- Szkolnictwo ponadgimnazjalne w naszym regionie (struktura, kryteria przyjęć do klas pierwszych).

 

 

Spotkania z rodzicami w sprawie egzaminu gimnazjalnego i wyboru szkół średnich.

 

Udział uczniów w dniach otwartych szkół (wycieczki do szkół średnich).

 

Zapoznawanie uczniów z ofertami szkół ponadgimnazjalnych (spotkania z przedstawicielami szkół, rozprowadzanie ulotek).


Zajęcia z pracownikami P. U. P. w Krotoszynie.


Indywidualne spotkania uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym.


Zdobywanie wiedzy o poszczególnych zawodach w czasie realizacji treści programowych z innych przedmiotów.


EWALUACJA:

- rozmowy z uczniami, wychowawcami, rodzicami,


- ankieta na zakończenie zajęć z wychowawcą,


- obserwacja.Opracowanie: Gurzyński Romuald szkolny doradca zawodowy

 

(na rok szkolny 2011/12 i kolejne lata pracy ZSP) 

 

 

 

Losy absolwentów Gimnazjum Publicznego w Sulmierzycach

dostępne w plikach do pobrania (poniżej) 

  

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl