Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Projekt „Learn 4 life: active and responsible citizenship”

Projekt „Learn 4 life: active and responsible citizenship”


Główne cele tego projektu to:


1) Rozwój postaw i umiejętności uczniów, aby byli bardziej aktywnymi obywatelami w swoich społecznościach.


2) Zwiększenie aktywności obywatelskiej jako sposobu na życie wśród uczniów.


3) Stworzenie internetowego narzędzia szkolnego, które zawiera przykłady dobrych praktyk promujących aktywne obywatelstwo.


4) Uczenie się samodzielnego myślenia, pracy zespołowej i świadomości społecznej.


5) Rozwijanie umiejętności językowych.


W projekcie „Learn 4 life: actiwe and responsible citizenship” biorą udział następujące kraje: Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja. 

rys 

Strona internetowa projektu: http://erasmuspluslearn4life.eu

POCZĄTEK DZIAŁAŃ 

Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu: + „Learn 4 live: active and responsible citizenship”. Projekt ten będzie trwał dwa lata. Jego realizacja rozpoczęła się 01.09.2018 r., a zakończy się 31.08.2020 r.

Pierwsze działania, jakie zostały podjęte w związku z rozpoczęciem tego projektu w naszej szkole to dokładne zapoznanie się z dokumentacją tego projektu, jego zadaniami i celami oraz podanie do wiadomości tego faktu wszystkim nauczycielom na Radzie Pedagogicznej. Zostały przedstawione zadania jakie będą podjęte w trakcie realizacji tego projektu i podzielone pomiędzy nauczycieli, którzy wyrazili chęć do współpracy i pomocy. Został ustalony plan działań na najbliższe kilka miesięcy.

Następnym krokiem było rozpowszechnienie tego projektu i rozbudzenie zainteresowania nim wśród uczniów, ich rodziców i w środowisku lokalnym. W związku z tym, została utworzona specjalna zakładka na stronie internetowej szkoły pod nazwą Corner Erasmus+, na której przedstawione zostały wszelkie informacje dotyczące tego projektu - partnerzy, czas trwania, cele, główne działania i oczekiwane wyniki.

Po spotkaniu z uczniami nastąpiła rekrutacja uczniów, którzy wyrazili chęć do udziału w projekcie. Uczniowie otrzymali deklaracje, które musieli uzupełnić wspólnie z rodzicami. Utworzona grupa projektowa spotykała się celem omawiania spraw dotyczących realizacji zadań projektu.

W szkole wśród wszystkich uczniów ogłoszony został konkurs na logo projektu. Trzy najlepsze prace zostały podane do konkursu na logo projektu. Ostateczny, rozstrzygający konkurs na główne logo projektu odbył się na spotkaniu w Grecji. 

Relację z konkursu można przeczytać TUTAJ


Następnym krokiem był wybór sześciu uczniów, którzy mieli jechać na pierwsze spotkanie do Grecji. Przy wyborze uczniów na wyjazd brana była pod uwagę ich znajomość języka angielskiego i umiejętność posługiwania się technologią komputerową oraz ocena ucznia z zachowania.

Data wyjazdu do Grecji została ustalona w dniach 9-12 grudnia 2018 r. Na kilka tygodni przed wyjazdem wybrana grupa uczniów intensywnie przygotowywała się poprzez wykonanie prezentacji o naszej szkole, mieście i kraju, zapoznanie się z miejscem pobytu - jego kulturą i tradycją a także przygotowanie poloneza. Odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym zostali oni poinformowani o szczegółach wyjazdu. 

Zapowiedź wyjazdu można przeczytać TUTAJ

 

PIERWSZY WYJAZD - GRECJA 

9 grudnia 2018 roku wyjechała do Grecji pierwsza grupa reprezentująca naszą szkołę w ramach projektu Erasmus+ „Learn 4 live: active and responsible citizenship”. Martyna Barczak, Dagmara Wieczorek, Nikola Kalak, Hubert Marczyk, Bartosz Szpak i Nikodem Ziental pod opieką pani Jowity Koczorowskiej - Ossowskiej i pani Anny Kulas udali się do greckiej Karditsy. Było to miejsce pierwszej mobilności, gdzie spotkali się uczniowie państw partnerskich z Polski, Włoch, Grecji, Turcji i Rumuni. Na spotkanie uczniowie przygotowali w języku angielskim prezentację o naszej szkole, mieście i kraju, taniec narodowy - polonez oraz logo projektu. 

fot 

plakat

Podczas tygodniowego pobytu uczniowie zaprezentowali naszą szkołę i kulturę na arenie międzynarodowej, poznali kulturę i system edukacji krajów partnerskich, nawiązali znajomości z uczniami biorącymi udział w projekcie, wzięli udział w licznych warsztatach promujących wartości Unii Europejskiej oraz aktywne obywatelstwo, zwiedzili miasta: Karditsa, Trikala, Ateny. Wszystkie podejmowane działania odbywały się w języku angielskim. Wyjazd dla uczniow był bezpłatny. 

Relację z pobytu w Grecji można przeczytać TUTAJ

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć TUTAJ

 

DRUGI WYJAZD - WŁOCHY 

25 marca 2019 roku wyjechała do Włoch druga grupa reprezentująca naszą szkołę w ramach projektu Erasmus+ „Learn 4 live: active and responsible citizenship”. Gimnazjalistki: Dagmara Dajczer Aleksandra Konieczna, Monika Paryas i Agata Wichłacz oraz szóstoklasistki: Zofia Duczmal i Kinga Gąsior pod opieką pani Jowity Koczorowskiej - Ossowskiej i pani Anny Kulas udały się do włoskiego Atri.

fot  

rys

Podczas tygodniowego pobytu (25.03-29.03.2019r.) uczennice wzięły udział w licznych warsztatach prowadzonych w języku angielskim, zwiedziły Atri, okoliczne miasteczka oraz stolicę Włoch - Rzym. Ponadto poznały kulturę i zwyczaje Włoch, zasmakowały prawdziwych włoskich potraw oraz poznały uczniów z Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji. 

Relację z pobytu we Włoszech przeczytasz  TUTAJ  lub w e-magazynie  TUTAJ     (po wpisaniu hasła: relacja)

Relację w wersji angielskiej przeczytasz TUTAJ  (po wpisaniu hasła: Atri)

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć TUTAJ

 

TRZECI WYJAZD - RUMUNIA

fot

fot

Zapowiedź wyjazdu można przeczytać  TUTAJ

Relację z pobytu w Rumunii przeczytasz  TUTAJ

Zdjęcia z wyjazdu można obejrzeć  TUTAJ

 

TERMINARZ PRZYSZŁYCH SPOTKAŃ:   

16-20 marca 2020 - Polska (Sulmierzyce)

 

 ERASMUS DAY

W czwartek  - 10 października br. nasza szkoła wraz z całą Europą świętowała Dni Erasmusa.

plakat

 

Relację z obchodów przeczytasz  TUTAJ

Zdjęcia z Erasmus Day obejrzysz  TUTAJ

 

 SELFIE+

W październiku nasza szkoła dołączyła do społeczności Selfie+ i wzięła udział w konkursie.

rys

 

Więcej na ten temat przeczytasz  TUTAJ