Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Chór szkolny

Od wielu już lat chór szkolny pod dyrekcją nauczyciela muzyki - pana Mariusza Kaźmierczaka uświetnia szkolne, kościelne i miejskie uroczystości.
Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Dzień Ziemi i zakończenie roku szkolnego to już tradycyjne okazje, podczas których społeczność szkolna może wysłuchać swoich uzdolnionych muzycznie koleżanek.

 

fot1 

W swoim repertuarze chór szkolny posiada również szereg pieśni patriotycznych, które prezentuje podczas miejskich uroczystości związanych z obchodami kolejnych rocznic ważnych w historii Polski wydarzeń, takich jak: wybuch II wojny światowej, Święto Niepodległości, Powstanie Wielkopolskie, Święto Konstytucji 3 Maja.

 

fot2     fot3

 
Chór szkolny ma za sobą również występy o charakterze sakralnym. Wykonując pieśni religijne wielokrotnie ubogacał oprawę różnych wydarzeń z życia kościoła i sulmierzyckiej parafii.

 

fot4     fot5 


Każdego roku chórzystki wraz ze swoim opiekunem uczestniczą w przeglądach chórów i festiwalach.

 

fot6     fot7


Chór szkolny bierze udział także w niecodziennych projektach, podczas których podejmuje artystyczną współpracę z innymi wykonawcami – chórem „Cecylia”, zespołem „ONII” czy zaprzyjaźnionymi muzykami.

 

fot8      fot9

 

Oddane muzyce dziewczęta chętnie uczestniczą zarówno w cotygodniowych próbach, jak i w licznych występach.

 

fot10     fot11


Chór szkolny podlega ciągłym zmianom - z początkiem każdego roku szkolnego w jego rozśpiewane szeregi wkraczają nowe dziewczęta z młodszych klas szkoły podstawowej, ale też każdego roku szeregi te – po wielu latach wspólnego śpiewania – opuszczają najstarsze chórzystki – gimnazjalistki. Jednak pasja śpiewania pozostaje niezmienna!


Opiekunem i dyrygentem szkolnego chóru jest pan Mariusz Kaźmierczak.  


 

Próby szkolnego chóru odbywają się w każdy czwartek od godziny 14.35.