Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

"Dziewięć powodów, dla których warto czytać" (2013/2014)


Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka polskiego
na poziomie gimnazjum


fot

 

„Dziewięć powodów, dla których warto czytać”Adresat innowacji: uczniowie klasy IIIa i IIIb Publicznego Gimnazjum w Sulmierzycach


Czas realizacji: rok szkolny 2013/2014


Rodzaj innowacji: metodyczna


4 ważne powody dlaczego wprowadzono innowację:


- Uczniowie naszej szkoły nie lubią czytać i nie mają nawyku czytania o czym świadczy chociażby bardzo mała liczba wypożyczanych przez nich książek w bibliotece szkolnej i bibliotece miejskiej (gimnazjaliści wypożyczają w zasadzie tylko zadane przez nauczycieli j. polskiego lektury szkolne).


- Niestety wielu uczniów w ogóle nie widzi potrzeby czytania, co jest zdumiewające w epoce niespotykanego dotąd przepływu informacji w jakiej żyjemy.


- Młodzież dysponuje bardzo małym zasobem słów, nie zna najbardziej popularnych przysłów, powiedzeń i sentencji, nie rozumie ich znaczenia.


- Wielu uczniów ma poważne problemy w tworzeniu własnych tekstów, mały zasób słów uniemożliwia rozwinięcie myśli i sformułowanie ich na piśmie; należy też dodać, iż wielu uczniów w swoich pracach popełnia wiele błędów językowych oraz ortograficznych i interpunkcyjnych.


Cele:


1. Zrozumienie przez uczniów, że czytanie jest ważne i potrzebne.


2. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.


3. Zmotywowanie uczniów do samodzielnego czytania.


4. Wzbogacenie słownictwa uczniów, sukcesywna poprawa jakości pisania.


5. Podjęcie próby stworzenia - „Biblioteki omnibusa” w szkole, w której znalazłyby się książki zaproponowane przez uczniów biorących udział w projekcie, a także inne pozycje podarowane przez sponsorów.


Innowacja będzie realizowana w czasie kolejnych lekcji języka polskiego podczas całego roku szkolnego w oparciu o poradniki Kelly Gallaghera „Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum” (GWO 2007)

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


Pomysły na promocję czytelnia na każdy miesiąc oparte na dziewięciu powodach, dla których warto czytać:


1. Czytanie daję satysfakcję.


2. Czytanie rozwija dojrzałe słownictwo.


3. Dzięki czytaniu lepiej piszemy.


4. Czytanie jest trudne, a trudności są potrzebne.


5. Czytając, stajemy się mądrzejsi.


6. Czytanie przygotowuje do zaistnienia na rynku pracy.


7. Czytanie przynosi korzyści finansowe.


8. Czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji.


9. Czytanie broni nas przed uciskiem.


Kelly Gallagher „Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum”MIESIĄC PODJĘTE DZIAŁANIA UWAGI
wrzesień

Hasło:

Tabela rozwoju czytelniczego
1. Zapoznanie uczniów z programem (przedstawienie 9 powodów, dla których warto czytać)
2. Minilekcje:
- Ulubione pierwsze zdania 
- Minuta czytania 
- Klucz do bram liceum 

Wydzielenie w klasie specjalnej gazetki, założenie zeszytów, których uczniowie będą używali w czasie minilekcji czytania oraz do zapisywania własnych notatek, rejestru lektur i dziennika czytelniczego (uczniowie powinni prowadzić dziennik sentencji podczas czytania) „Minuta czytania” - będzie przeprowadzana przez cały rok – w swoich zeszytach uczniowie zapisują jednozdaniowe streszczenie.
październik

Hasło:

Dlaczego czytamy trudne teksty?
Minilekcje:
- Strategia rozwiązywania tekstów na przykładzie testu na prawo jazdy
- Utrzymywanie mózgu w dobrej formie 
- Czytanie jako wzór dobrego pisania 


Uczniowie mają przynieść do klasy takie materiały, z których przeczytaniem -według nich – nauczyciel miałby problem. Nauczyciel czyta tekst i wyjaśnia jakich strategii używał analizując tekst. 
listopad

Hasło:

Tego nie wiedziałem!
Minilekcje:
- Drobnym drukiem 
- Odczytywanie świata 
- Kto to powiedział?

Uczniowie samodzielnie przygotowują teksty do „minuty czytania”- stworzenie harmonogramu do końca roku. Na początku miesiąca uczniowie dostają zadanie- mają notować, czego nauczyli się czytając w domu i pod koniec miesiąca dzielą się z klasą jednozdaniową wypowiedzią na temat najbardziej interesującej rzeczy, jakiej się dowiedzieli podczas czytania. 
grudzień

Hasło:

Książki polecane przez uczniów 
Minilekcje:
- Kto „mieszka” w twoim domu?
- Drobne niuanse


Uczniowie wypełniają formularz dotyczący tytułów polecanych przez uczniów i zawieszają je na tablicy.
styczeń

Hasło:

Słowa mądrości 
Minilekcje:
- Złote myśli o książkach
- Zdobądź pracę!
- Atak słów!

Uczniowie wybierają i prezentują najciekawsze sentencje, które wynotowali, następnie tworzą tablicę z sentencjami.
luty

Hasło:

Słowa, które kochamy
Minilekcje:
- Rozwijanie swojego słownictwa 
- Czytanie jest pierwszym zadaniem 

Na początku miesiąca uczniowie dostają zadanie, mają sporządzić listę najbardziej zagadkowych, zabawnych, ciekawych i zdumiewających słów, na jakie natknęli się podczas czytania. Wybierają słowo miesiąca, mogą stworzyć ścianę słów. 
marzec


Hasło:

Najlepsze powieści wszech czasów
Minilekcje:
- Dołącz do klubu miliona słów 
- Doskonalenie umiejętności zawodowych

Nauczyciel daje uczniom listę najlepszych powieści, uczniowie dodają swoje tytuły utworów.
kwiecień

Hasło:

Ten zwariowany świat!
Minilekcje: 
- Co nowego w gazetach?
- Jesteś tym co jesz
- Uważaj na bolbardy!

Przez cały miesiąc uczniowie mają czytać codzienną prasę i przynosić do klasy dziwne, ale prawdziwe historie.
maj


Hasło:

Ukaż to, nie mów 
Minilekcje:
- Utrzymywanie kondycji
- Im więcej wiesz...


Każdy uczeń otrzymuje kartę i polecenie, by zapisać na niej najlepszy opisowy fragment, jaki w tym roku przeczytał. W wyznaczonym dniu uczniowie odczytują swoje karty.
czerwiec

Hasło:

Książka roku! Nominacje to...
Minilekcje: 
- Wypełnij formularz! 
- Kujony górą!

Uczniowie wybierają najlepszą książkę, którą przeczytali w ciągu roku i piszą na jej temat notatkę dla przychodzącej po nich klasy. Mają w niej wyjaśnić dlaczego powinno się przeczytać dany tekst. Wspólnie uczniowie ustalają listę ciekawych książek, których nie powinno zabraknąć w szkolnej „Biblioteczce omnibusa” i przekazują ją nauczycielowi bibliotekarzowi.


 

Przedstawiony poniżej harmonogram może ulec modyfikacji w trakcie realizacji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.


Ewaluacja


Wśród uczniów zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu wyrażenie opinii dotyczącej wprowadzonej innowacji pedagogicznej.


Autor projektu po zakończeniu innowacji napisze sprawozdanie z jej realizacji i przedstawi je dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom na radzie pedagogicznej.


Opracowanie:


Katarzyna Dębicka