Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Kadra

 

 PRACOWNICY PEDAGOGICZNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULMIERZYCACH

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Nauczane przedmioty
1. Bochniak Magdalena Edukacja wczesnoszkolna, Język angielski
2. Chojecka Kamila Historia, WOS
3. Dębicka Katarzyna Język polski
4. Dułaj Małgorzata Religia, Przyroda, Biologia, Geografia
5. Dymała Paweł Matematyka
6. Gurzyński Romuald

Edukacja Informatyczna, Informatyka, Technika, Edukacja dla bezpieczeństwa

7. Harych Anna Matematyka, Fizyka
8. Ignasiak Monika Język polski, Rewalidacja
9. Janicki Piotr  Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
10. ks. Karpowicz Karol Religia
11. Kaźmierczak Mariusz Muzyka
12. Kierakowicz - Grzona Anna Logopedia
13. Koczorowska-Ossowska Jowita Matematyka, Wicedyrektor SP
14. Kokot Tadeusz  Biblioteka
15. Konieczna Teresa Edukacja wczesnoszkolna, Rewalidacja
16. Koprowska Beata Język polski, DYREKTOR SP
17. Kulas Anna Język niemiecki, Język angielski
18. Lawrenz Beata Edukacja wczesnoszkolna, Geografia
19. Łączewna Kamila Świetlica
20. Marcinkowska Roksana Matematyka, Doradztwo zawodowe
21. Miziołkiewicz Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja informatyczna, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

22. Molecka Iwona Plastyka
23. Orzeszyńska Grażyna Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog
24. Pawlak Agnieszka Religia
25. Poprawa Anita urlop macierzyński
26. Rudnicka Agnieszka Wychowanie fizyczne
27. Stawowy Marzanna Język angielski
28. Szulc Beata Biologia, Chemia, WDŻ, Rewalidacja
29. Szymanowska Paulina Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja informatyczna, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
30. Wronek Hubert Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna