Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to reprezentanci uczniów Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. Ich zadaniem jest pomoc w usprawnieniu funkcjonowania szkoły.

fot  

 

Zgodnie z zapisem w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, Samorząd Uczniowski:

 

• jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;


• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego;


• inicjuje działania dotyczące życia uczniów;


• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;


• angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;


• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;


• wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły. 

 

PRZEWODNICZĄCA:

.

  ZASTĘPCA:

.  

SKARBNIK:

Nikola Nowak 

SEKRETARZ:

.

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

Anna Baraniuk, Kinga Gąsior, Hubert Gruszczyński, Zofia Ignasiak, Anna Kawczyńska, Julia Konieczna, Julia Kulas, Magdalena Machnik, Kamil Matylak, Honorata Płocharz, Zofia Rzepka, Krzysztof Stryjak,    

POCZET SZTANDAROWY:

Weronika Mazurkiewicz, Zuzanna Szpak, Jan Krysmalski   

 

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 są:  pani Anna Harych i pan Piotr Janicki