Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to reprezentanci uczniów Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. Ich zadaniem jest pomoc w usprawnieniu funkcjonowania szkoły.

fot  

Zgodnie z zapisem w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, Samorząd Uczniowski:

• jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;


• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego;


• inicjuje działania dotyczące życia uczniów;


• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;


• angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;


• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;


• wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły. 

 

PRZEWODNICZĄCA:

Aleksandra Zydorowicz 

  ZASTĘPCA:

Adrianna Ptak  

SKARBNIK:

Nikola Nowak  

SEKRETARZ:

Weronika Rzepka

fot  

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

Kinga Gąsior, Zofia Ignasiak, Anna Kawczyńska, Magdalena Machnik, Jakub Mazurkiewicz, Zuzanna Noskowicz, Krzysztof Stryjak, Adam Wojtkowski   

POCZET SZTANDAROWY:

Eryk Jabłoński, Adrianna Ptak, Weronika Rzepka   

fot

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 są:  pani Anna Harych i pan Piotr Janicki