Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Szkolne Koło CARITAS

Szkolne Koło CARITAS Diecezji Kaliskiej przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach zostało powołane do życia w dniu 26 września 2013 roku.

 

fot


Jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez CARITAS Diecezji Kaliskiej. Przyczynia się do kształtowania i umacniania wśród uczniów postawy miłości chrześcijańskiej.

 

Opiekunem Koła przy SP (wcześniej przy ZSP) jest pan Tadeusz Kokot.

 

scan1   scan2

 

 Więcej informacji na temat Szkolnych Kół CARITAS Diecezji Kaliskiej można uzyskać na stronie internetowej www.kalisz.caritas.pl

 

W realizacji zadań Koło kieruje się Regulaminem Szkolnych Kół CARITAS Diecezji Kaliskiej.

 

W roku szkolnym 2013/2014 Koło zaangażowało się w następujące akcje:

- wysyłkę kartek urodzinowych dla chorującej na białaczkę Oliwii z Zielonej Góry;

- zbiórkę pieniędzy i darów dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim;

- pomoc dla rodziny chorującego na białaczkę Mateusza Ostojskiego;

- życzenia świąteczne dla osób starszych i samotnych.

 

W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowało kolejne akcje: 

- "Tornister pełen uśmiechów" - czyli przygotowanie wyprawki szkolnej dla najuboższych dzieci z rodzin wielodzietnych;

- "Butów oddawanie - pozytywne działanie" - zbiórkę zużytego obuwia;

- przygotowanie kartek świątecznych, które za pośrednictwem Caritasu Diecezji Kaliskiej zostały przekazane osadzonym w Zakładzie Karnym w Kaliszu;

- zbiórkę żywności w ramach akcji "TAK - POMAGAM";

- przekazanie pozyskanych z kaliskiego Caritasu jabłek: uczniom ZSP, dzieciom specjalnej troski oraz osobom starszym;

- pomoc w przygotowaniach do balu charytatywnego Akcji Katolickiej.

 

Rok szkolny 2015/2016:

- zbiórka darów dla Stefanii i Rafała Wiśniewskich, poszkodowanych w wyniku pożaru domu w październiku 2015 r.

 

 

Obecnie Szkolne Koło Caritas im. Jana Pawła II liczy 32 wolontariuszy oraz 4 pracowników SP.