Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Patron

Sebastian Fabian Klonowicz urodził się w Sulmierzycach około roku 1545, jako syn Jana Acera, alias Klona.

 

fot.1 

 

Dzieciństwo przeżył w stronach rodzinnych, które opuścił po osiągnięciu dojrzałości dla studiowania nauk wyższych. Wiele podróżował po Europie. Odwiedził Czechy, Węgry i Ruś.
Klonowicz posiadł rozległą wiedzę humanistyczną. Oprócz języka ojczystego znał świetnie łacinę, grekę oraz język niemiecki; znał się także na prawie.


W roku 1574 Klonowicz przybył do Lublina. Tu piastował kolejno: urząd pisarza sądu miejskiego, ławnika, burmistrza, wreszcie dożywotnio – rajcy. Był także wykładowcą w Akademii Zamojskiej.
Zmarł 29 sierpnia 1602 roku. Został pochowany w kościele farnym w Lublinie.


Sebastian Fabian Klonowicz najbardziej znany jest ze swojej dydaktyczno – moralizatorskiej twórczości pisarskiej. W swoich utworach często wytykał wady narodowe Polaków, krytykował postępowanie szlachty prowadzące do prywaty i marnotrawienia krajowego majątku. W części dzieł opisywał życie codzienne ludzi doby renesansu. Opracował też szereg podręczników szkolnych.


Do najbardziej znanych utworów Sebastiana Fabiana Klonowicza należą: Worek Judaszowy – rymowany traktat prawniczy; Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą – zawierający opis handlu wiślanego; Victoria deorum – o mitologicznym zwycięstwie bogów nad tytanami; Roxolania – opis życia chłopów na Rusi.

S
ebastian Fabian uznawany jest za patrona Sulmierzyc. Przy ul. Rynkowej znajduje się jego pomnik. Jedna z głównych ulic miasta nosi imię Klonowicza.

 

fot.2 

fot.3