Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Z historii

 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORIISZKOŁY


1885 - początek prac przy budowie szkoły


1886 – ukończenie prac przy budowie szkoły


1888 – konsekracja szkoły


1902 – strajk uczniów w obronie języka polskiego


1919 – 1939 – lata funkcjonowania Powszechnej Szkoły w Sulmierzycach


1939 – 1945 – polska szkoła zastąpiona szkołą niemiecką


1945 – wznowienie działalności Publicznej szkoły Powszechnej


15 XII 1945 – nadanie szkole imienia Sebastiana Fabiana Klonowicza


1 IX 1963 – otwarcie sali gimnastycznej


8 VI 1986 – ufundowanie sztandaru


14 X 1997 – uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego


IX 2004 – odsłonięcie płaskorzeźby patrona szkoły


1 IX 1999 – reforma oświaty – otwarcie Publicznego Gimnazjum w Sulmierzycach


18 VI 2002 – połączenie uchwałą Rady Miejskiej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza

w Sulmierzycach i Publicznego Gimnazjum w Sulmierzycach w Zespół Szkół Publicznych

w Sulmierzycach


11 IV 2007 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Sebastiana Fabiana Klonowicza

Zespołowi Szkół Publicznych w Sulmierzycach


22 VI 2007 – uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych

 

fot.1 fot.2 

fot.3 fot.4 

fot.5 fot.6 

fot.7 fot.8 

25 XI 2009 – otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej 

fot.9 fot.10 

fot.11 fot.12 

fot.13 fot.14 

fot.15 fot.16 

3 II 2010 – Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego z wizytą w sali gimnastycznej 

fot.17 fot.18 

fot.19 fot.20