Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach

Dokumenty szkolne

Zapraszamy do zapoznania z dokumentacją szkolną, jaka obowiązywać będzie w SP w Sulmierzycach w roku szkolnym 2020/2021.

 

W plikach do pobrania znajdują się:

- procedura nauczania zdalnego;

- Program Wychowawczo - Profilaktyczny;

- Wewnątrzszkolne Ocenianie;

- procedury obowiązujące w SP;

- procedury bezpieczeństwa 2020

- oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów